top of page

הפקת סרטון תדמית

הפקתי סדרת סרטונים עבור חברה בתחום הרפואי

סרטון אחד לפניכם, וסרטון הדרכה שני טכני, מסביר על אופן פעולת המכשור החברה, HOB יושבת ברחובות, אנשים סופר נחמדים מעבר לצילום וידאו, צולמו סטילס, צילומי תדמית, כולם ביחד וכל אחד לחוד

הייתי מספרת לכם מי הם ובמה הם עוסקים בדרך כלל אבל זו בדיוק מטרת הסרטון, תנו להם צאנס להסביר בעצמם😊🙏🏻


צילום ועריכה פזית אסולין, 4.2021
#סרטוןתדמית #הפקתסרטוניתדמית #סרטוןתדמיתלחברהבתחוםהרפואי #סרטוןתדמיתברחובות #הפקתסרטוניתדמיתברחובות

bottom of page