כלואים בפחית | קורונה 2020-2021


סגורים

מבעבעים

תוססים

מותססים

מוסתים

סגורים


חיסונים

מסכות על הפנים


מגע אנושי ⬅️ OUT

עבודה ⬅️ ZOOM IN