top of page

צילום מזון

המלחמה תפסה אותנו באמצע החג, השבת, החיים


אובדן של חיים, של בתים, של משפחות, חטופים

שחור מכל כיוון עזה, צפון, יהודה ושומרון


שני הבנים שלי חיילים בצבא, הגדול קצין, לוחם, בעזה

לא היה בבית מעל חודש וחצי, ומאז שנכנסו לעזה אין טלפונים כבר 3 שבועות הראש שלי לא במקום דאגה 24/7 לשלום הבנים


קצת שגרה במלחמההמצב תפס בעל בית קפה שפתח מקום חדש באמצע ההקמה, יצאתי לצילום אוכל


תמונות סטילס לאתר חדש שלו ולוולט צילום וידאו, כל מה שהם יודעים להציע בסדרת סרטונים קצרה שתרוץ על מסכי הטלוויזיה אצלו בעסק וברשתות חברתיות


לקוח, יוסף, בלה ויטה ירושלים

צילום ועריכה פזית אסוליןbottom of page